Emballage

Emballage
Retningslinjer for emballagehåndtering
 
Fakturering
Emballagen vil blive faktureret til genanskaffelsespriser.
 
Tilbagelevering
Kunden returnerer selv emballagen til:
 

    Birkholm Planteskole A/S
    Farremosen 4
    3450 Allerød

 
Der pålægges fragt for kørsel.
Emballagen returneres uden skader eller diverse planteaffald
 
Kreditering
Ved returnering af emballagen vil der blive krediteret 90% af det fakturerede beløb
Éngangsemballage krediteres ikke.

Birkholm Planteskole a·s | Farremosen 4 | DK-3450 Allerød | E-mail: birk-holm@birk-holm.dk  | Tlf. (+45) 48 17 31 26