Norðîc®

Se de udvalgte 27 sorter der er indtil nu, samlet i et hæfte.

 

Se Norðîc® kataloget her

 

 

Dette sortiment er planter er nøje udvalgt gennem mange års forsøg.

Formålet er at gøre det lettere at vælge de planter som er bl.a. robuste, sunde og klimatilassede og dermed er gode valg til de mange forskellige projekter.

Der vil løbende blive udvalgt flere planter og blive registreret med varemærket Norðîc®. De opdateres bl. her på siden eller på www.nordicplants.dk

 

Særlige krav for at opnå Norðîc®

 • Klimatilpasset vores danske kystklima med omskiftelige temperaturer i vinterperioden og ofte meget vind.
 • Sundhed af planterne sættes højt.
 • Robuste overfor forskellige dyrkningsforhold såsom jordbund.
 • Beskrevne egenskaber med vægt på dem, der sikrer, at de opfylder de funktioner og den anvendelse, der er udvalgt til.
 • Sorts ægthed og ensartethed sikres.
 • Høj produktkvalitet.
 • Kendt produktionsforløb i planteskoler som A-Plant 2000 ApS tilser.

 

Hvad er Norðîc®

Varemærket Norðîc® A-Plant 2000 ApS fik i 2014 – 2015 registreret varemærket Norðîc®, som kan tilknyttes de sorter, som A-Plant 2000 ApS vurderer, har særlige egenskaber og kvalifikationer. Der vil være tale om sorter, som A-Plant selv har udviklet og afprøvet eller har hjemtaget fra andre lande, eller fra forskningsvirksomheder, hvor A-Plant har medvirket til finansiering. Desuden tilføjes nogle centrale sorter til sortimentet. Det er sorter, der tidligere blev udviklet i Dafo programmet, og som A-Plant anser særligt værdifulde og som A-Plant har sikret ægthed fra den oprindelige kerneplante. Sorterne blev i sin tid udviklet ved Statens Planteavlsforsøg – nu Aarhus Universitet, Årslev.

Særlige krav for at opnå Norðîc®

 • Klimatilpasset vores danske kystklima med omskiftelige temperaturer i vinterperioden og ofte meget vind.
 • Sundhed af planterne sættes højt.
 • Robuste overfor forskellige dyrkningsforhold såsom jordbund.
 • Beskrevne egenskaber med vægt på dem, der sikrer, at de opfylder de funktioner og den anvendelse, der er udvalgt til.
 • Sorts ægthed og ensartethed sikres.
 • Høj produktkvalitet.
 • Kendt produktionsforløb i planteskoler som A-Plant 2000 ApS tilser.

 

 A-PLANT 2000 APS

A-Plant blev dannet tilbage i 1987 og bestod dengang af ni danske og en amerikansk planteskole, der havde det formål at samarbejde om faglig rådgivning og udvikling af nye planter; især med fokus på plantens sundhed og klimatolerance. Forsker Poul Erik Brander arbejdede med gruppen i to år inden han igen optog sit forskningsarbejde ved Statens Planteavlsstation. I år 2000 blev selskabet rekonstrueret og fik navnet A-Plant 2000 ApS. I dag består selskabet af tre danske og en amerikansk planteskole. Det er fortsat selskabets mål at tiltrække nye producenter fra begge sider af Atlanten hvis interesser går i samme retning som de nuværende anpartshavere

Formålet med A-plant 2000 ApS

• At udvikle, forbedre og introducere sorter af træer og buske egnet til det dansk klima.

• Udbyde et bredt sortiment til anlæg, parker, haver m.m.

• Tilse at sorterne produceres på en måde der sikrer ægthed og en produktkvalitet som fremmer en god etablering.

Birkholm Planteskole a·s | Farremosen 4 | DK-3450 Allerød | E-mail: birk-holm@birk-holm.dk  | Tlf. (+45) 48 17 31 26