Plantekvalitet

Planters kvalitet hviler på tre ting:
  • Rigtig dyrkning
  • Rigtig behandling
  • Udvalgt formeringsmateriale
Dette gælder for store såvel som for små planter!
Plantestørrelse er kun et prisspørgsmål!
 
Birkholm Planteskole’s planter er plejet bedst tænkeligt, og de bliver behandlet med omhu på vej fra mark til forbruger!
 
Når der kræves ensartede planter i det ydre som i det indre, må man vælge kloner eller sorter, som formeres ved podning eller stiklinger. Sådanne planters navne er tilføjet klonbetegnelse omgivet af anførselstegn efter det latinske slægtsnavn, f.eks.: Tilia cordata ‘Greenspire’
 
Arv og sundhed sikres ved udvælgelse af særligt formeringsmateriale til danske forhold. Udvælgelsen foretages efter prøvning på vore statslige forsøgsstationer, i tæt samarbejde med repræsentanter for planteskolerne og forbrugerne. Sådanne planter tilføjes Dafo (står for dansk forskning) f.eks.: Ribes alpinum ’Hemus’ Dafo.
 
Birkholm Planteskole har den erfaring og faglige indsigt, som disse kulturer kræver.
 
Stilles der krav om behersket variation i vækst og udseende, og mindst mulig variation i sundhed og hårdførhed vælges formering ved frø, som er høstet på udvalgte træer (frøkilde, fk) under statslig kontrol.
 
Sådanne planter har en frøkildebetegnelse, og Dafo føjes til det latinske navn, f.eks.: Fagus sylvatica fk GRÅSTEN Dafo.
 
Vi overlader såningen af frøet til specialplanteskoler, hvor vi køber planterne i den rette størrelse til viderekultur hos os, eller til salg.
 
Birkholm Planteskole er altid åben for alle nye udvælgelser til grønne, danske områder.
 

Birkholm Planteskole a·s | Farremosen 4 | DK-3450 Allerød | E-mail: birk-holm@birk-holm.dk  | Tlf. (+45) 48 17 31 26