Vores Katalog

Du kan få 2015-kataloget som PDF-fil ved at ringe til os på 4817 3126 eller sende os en mail, birk-holm@birk-holm.dk

 

Bemærk i øvrigt at vi ikke handler med private via denne side og at vi ikke sender kataloger til private. 

Private henvises i stedet til vores webshop

 

 

 

Signaturforklaring på anvendte begreber:

 

 

Skovplanter:

2/0          2 års plante på frøbed

1/1          2 års plante - 1 år frøbed - 1 år udpriklet

1/2          3 års plante - 1 år frøbed - 2 år udpriklet

2/2          4 års plante - 2 år frøbed - 2 år udpriklet

0/1          1 års plante - stikling

0/1-1       2 års plante - 1 år stikling - 1 år udpriklet

0/1-2       3 års plante - 1 år stikling - 2 år udpriklet 

 

Halvstam.:

Halvstammede træer - stammehøjde f.eks. 100-120 cm.

 

Stammede træer:

Stammede træer leveres helst med sidegrene, da disse sikrer en hurtigere genvækst, men naturligvis kan træerne også leveres opstammede. Størrelsen er angivet i cm stammeomfang, målt 100 cm over jorden, f.eks. 8-10 og 10-12 cm. 3 x omplantede træer er omplantet tre eller flere gange og måles for de fleste arters vekommende fra 12-14, 14-16, 16-18 cm osv. 

 

Solitære planter:

Størrelse angives i cm totalhøjde med interval på 25 eller 50 cm, f.eks. 200-250 cm. 

 

Plantning:

De rigtig store størrelser i een- og flerstammede træer kan leveres plantet på stedet med specialmaskine. Indhent venligst tilbud. 

 

Priser:

10 stk. priser er gældende v. køb af min. 5 stk. 

100 stk. priser er gældende v. køb af min. 25 stk. 

1000 stk. priser er gældende v. køb af min. 500 stk.

 

 

Forkortelser

 

 

Forkortelser anvendt på etiketter, følgesedler m.m.

 

fk             = frøkilde.

I              = busk færdigvare med forgrening fra basis eller kraftig karakteristisk forgrening fra stammen.

IL            = lette buske, som foregående, men svagere udvikling. 

I C           = som I, men dyrket i containere (potte), C kan evt. efterfølges af container størrelse. 

C 2,0        = 2 liter container.

I K           = som I med klump. 

SH           = stammehøjde angivet i cm halvstammede.

SHO         = træ med krone 180 cm stammehøjde. Størrelse angives i cm stammeomfang, målt 1 meter over jorden, eks. SHO 14-16 cm 3 x = 3 x omplantet.

SHO TK    = som foregående med klump eller trådklump. 

TH           = unge træer med sidegrene. Størrelse angives i totalhøjde.

TH C        = som foregående, men dyrket i container. 

TH K        = træer med klump, størrelse angives i totalhøjde. 

SOL         = flerstammet træ eller solitærbusk ab 2 stammer fra ca. basis.

THk         = eenstammet solitærtræ.

TK           = trådklump.

Birkholm Planteskole a·s | Farremosen 4 | DK-3450 Allerød | E-mail: birk-holm@birk-holm.dk  | Tlf. (+45) 48 17 31 26