A-PLANT 2000 APS

 A-Plant blev dannet tilbage i 1987 og bestod dengang af ni danske og en amerikansk planteskole, der havde det formål at samarbejde om faglig rådgivning og udvikling af nye planter; især med fokus på plantens sundhed og klimatolerance. Forsker Poul Erik Brander arbejdede med gruppen i to år inden han igen optog sit forskningsarbejde ved Statens Planteavlsstation. I år 2000 blev selskabet rekonstrueret og fik navnet A-Plant 2000 ApS. I dag består selskabet af tre danske og en amerikansk planteskole. Det er fortsat selskabets mål at tiltrække nye producenter fra begge sider af Atlanten hvis interesser går i samme retning som de nuværende anpartshavere

 

Formålet med A-plant 2000 ApS

• At udvikle, forbedre og introducere sorter af træer og buske egnet til det dansk klima.

• Udbyde et bredt sortiment til anlæg, parker, haver m.m.

• Tilse at sorterne produceres på en måde der sikrer ægthed og en produktkvalitet som fremmer en god etablering.

Birkholm Planteskole a·s | Farremosen 4 | DK-3450 Allerød | E-mail: birk-holm@birk-holm.dk  | Tlf. (+45) 48 17 31 26